Nej till rutinmässig kastrering 

Kirurgisk kastrering - detta gäller både tikar och hanar

Texten har jag lånat från en annan cocker uppfödare - Merry Cocktails


Djursjukhusen har titt som tätt kastrationskampanjer. Man erbjuder rabatter och ibland gratis hundfoder. Blir hunden fet rekommenderas specialfoder. Det finns även specialfoder för just kastrerade hundar .......Utmärkt affärsidé:( Över huvud taget så ska man vara kritisk till om de av veterinärer rekommenderade specialfodren faktiskt är nödvändiga då somliga veterinärer använder sin auktoritet till att få nya kunder på livstid!

Vissa hunddagis tar bara emot hanar om de är kastrerade - men då bör man söka sig till ett annat hunddagis! Det är verkligen inte bra om ett sådant förhållningssätt leder till att hanhundar ska betraktas som "tuppkycklingar" och blir mindre önskvärda.


Varför utsätta friska hundar för en riskfylld operation? För tikens del en stor bukoperation och för hanens del enkelt knipsa av kulorna som får "kulorna" att rulla in till veterinärkliniken:)) Oönskad dräktighet är ett dåligt argument eftersom vi inte har gatuhundar i Sverige. Man tjänar pengar på sin veterinära auktoritet och berättar för hundägare om sjukdomar som KANSKE uppstår. Flera sjukdomar har inte med det hormonella att göra och påverkas inte av kastration. Flertalet lynnesfel påverkas inte heller. Däremot kan hunden bli otrygg och ångestfylld efter ingreppet. Hunden ska bara kastreras om den har diagnos där det måste ske, t ex testikelcancer eller livmoderinflammation (pyometra).

Inte heller kryptorchida hanar behöver kastreras då det är mycket ovanligt att en eller båda testiklarna som ligger i ljumsken tumöromvandlas (lägg märke till att tumör inte är detsamma som cancer- däremot är vissa tumörer cancertumörer).

kryptorchida hanar (=en eller båda testiklarna har inte vandrat ned i pungen och är i stället belägen i hundens kropp, vanligtvis i ljumsken)


Före 1988 var det förbjudet att kastrera friska hundar i Sverige. SKK och många rasklubbar är emot rutinmässig kastration och menar att om det är så att hunden har någon defekt såsom t ex lynnesfel eller är alltför matcho så ska avelsarbetet förändras istället.

Det finns även s k kemisk kastrering som är ett populärt uttryck för att genom läkemedel sänka halten testosteron hos hanar i syfte att minska könsdriften och på så sätt få hunden att sjunka i rang. Nuförtiden görs detta via ett implantat som heter Suprelorin som injiceras i underhuden. Medlet har effekt i ca 6 månader och gör att hundens testosteronnivåer blir lika låga som av en kirurgisk kastrering. Spermieproduktionen upphör och testiklarna blir mindre. Efter att medlet slutat verka tar det olika lång tid innan hunden återfår sina normala testosteronnivåer igen. Kemisk kastrering rekommenderas inte till individer som ska användas i avel. För- och nackdelar liknar de vid kirurgisk kastrering.

Hundens nos har 220 miljoner luktsinnesceller medan vi människor har cirka 5 miljoner. De identifierar varandra och allt runtomkring sig genom lukten. Tar man ifrån dem könsidentiteten (lukten) blir de därför stympade.

Kastrerade hundar (gäller förstås både tikar och hanar) bli lättare feta, ibland latare, får ALLTID förändrad pälskvalitet- och struktur med tjock tät underull som tovar lätt och som även gör ont att trimma.  De blir matfixerade, deprimerade och kan börja kissa inne. Människor är alltså inte ensamma om att må dåligt av hormonförändringar!


Bara för att hunden inte kan tala betyder det inte att den inte blir deprimerad efter kastrering. ALLA hunddjur, inkl vargar och hundar är så anpassade att bara alfaparet får para sig. Det är helt naturligt för hunden att inte para sig.

Faran med kastration i unga år är också att man missar ärftliga defekter och man har även på senare år kommit underfund med att kastrering i tidig ålder meför högre index av höftledsfel. 

Att kastrera hunden i förebyggande syfte är lika fel som att dra ut tänder i förebyggande syfte men det är kanske ytterligare en affärsidé....

Man ska veta att framför allt de stora djurklinikerna också har stora omkostnader och därför måste se till att hålla sina resurser igång .....men det ska inte ske till priset av att stympa och kränka hunden som varit människans bästa vän i tiotusentals år.

Andra människor än uppfödare avrådes å det bestämdaste att skaffa sig tik och hane som man inte kan hantera under löpperioder och av den anledningen kastrerar den ena - utan då ska man ha hundar av samma kön!! Det är därför mycket oseriöst av uppfödare att inte avråda från denna kombination - som bara orsakar komplikationer för ägarna och kan medföra fortsatt oseriös avel, tjuvparningar osv...

Själv är jag emot kastrering av våra cockrar förutom om det beror på sjukdom som livmoderinflammation eller cancer. Väljer man att köpa en hund från mig så väljer man även att avstå kastrering i förebyggande syfte. 

 

    Tillbaka