Ollies växa bilder

 

6 veckor gammal

Ollie 6 månader

Ollie 7 månader

Ollie 8 månader

Ollie 10 månader

Inte alltid så lätt att få en busig cocker att stå....

Men vi ger inte upp...

Med lite envishet så ....

Blir det riktigt bra till slut....

Ollie 14 månader

Ollie Svensk Viltspårs Champion 31/12-2011


 

 

    Tillbaka